• Būrelis skirtas: 10–12 klasių moksleiviams
 • Užsiėmimų trukmė: 3 ak. val. (~ 2 val.), vieną kartą per savaitę + neribotos galimybės naudotis laboratorija
 • Užsiėmimų kaina: 55 eurai/mėn. plius NVŠ krepšelis (arba 70 eurų be NVŠ)
 • Užsiėmimų trukmė: rugsėjo 13 d. – birželio 1 d. + vasaros tiriamasis darbas
 • Registracijos forma - https://forms.office.com/r/diiE4DMUTY

Gyvybės mokslų krypties būreliai moksleiviams

Mikrobiologija, biotechnologija, biochemija ar sintetinė moksleiviams? Ne, tai ne svajonė, ir jeigu Tau smalsu, kas vyksta gyvųjų ląstelių viduje, vadinasi, lankyti mūsų būrelius – pats metas.

Galimybė tirti gyvybę molekulių lygmeniu atsirado XX a., bet jau greitai susiformavęs biochemijos mokslas pradėjo spręsti kertinius žmonijos civilizacijos klausimus. Pasitelkus biochemiją, gydomas vėžys bei nevaisingumas, atskleidžiami sunkūs nusikaltimai, sukuriama naujų maisto produktų, saugoma žmogaus ir gamtos sveikata.

Biochemija – labai įdomus bei tikrai sudėtingas mokslas, atskiros jo kryptis dabar vadinamos molekuline biologija, imunologija, biotechnologija, greta biochemijos yra mikrobiologija ir genetika – visas šias kryptis galima apibūdinti terminu „gyvybės mokslai“.

Biochemikais gali tapti intelektualūs, kruopštūs ir atsakingi jaunuoliai, baigę atitinkamas aukštojo mokslo studijas, tačiau niekas nedraudžia dar besimokant gimnazijoje biochemija pradėti domėtis Kauno tvirtovės VII forto edukacinėje biochemijos laboratorijoje.

Mūsų būrelių  kursas skirtas gimnazijos klasių moksleiviams, ketinantiems ateityje studijuoti gyvybės mokslus bei turintiems gerų mokyklinių žinių chemijos bei biologijos srityse. Mūsų laboratorijoje praktiškai susipažinsite su genetikos, molekulinės biologijos, ląstelių biologijos ir mikrobiologijos mokslu ir, be abejo, turėsite visas sąlygas bei galimybes atlikti mokslinius tiriamuosius darbus.

Būrelio užsiėmimuose Kauno tvirtovės VII forte naudojama aparatūra, reagentai ir protokolai parenkami remiantis JAV ir Lietuvos universitetų – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro (VU GMC), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) bei verslo įmonių pasiekimais gyvybės mokslų srityje, nes stengiamės sudaryti geriausias sąlygas gimnazistams įsilieti į aukštojo mokslo, o vėliau – ir darbo procesus.

Užsiėmimai Kauno tvirtovės VII forte vyksta 1 kartą per savaitę. Vienos pamokos trukmė  – apie dvi valandos. Pamokų turinys sudarytas iš teorinės dalies (30 min.) bei praktinio darbo antrosios biologinės saugos laboratorijoje (1.5 val. arba daugiau, atsižvelgiant į procesą). Papildomai moksleiviai studijuoja teoriją savarankiškai bei dalyvauja seminaruose (1 kartą per mėn.). Būrelio užsiėmimus veda profesionalūs genetikai, biotechnologai ir biochemikai.

Užsiėmimai gimnazistams organizuojami Kauno tvirtovės VII forto edukacijos centro biochemijos laboratorijoje, kuri įrengta vadovaujantis Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) reikalavimais II klasės biologinės saugos laboratorijoms. Laboratorija turi buferines patalpas, antimikrobinę sienų dangą ir UV-C sterilizacijos lempas. Joje sumontuota profesionali mokslinė įranga: laminaras „Heraeus“ (II klasės), CO2 inkubatorius „Heraeus Heracell“, trinokuliariniai mikroskopai „Bresser Science Infinity“ (šviesaus lauko) ir „VWR VisiScope IT404“ (invertuotas fazinio kontrasto), termocikleris „BIO-RAD C-1000“, horizontalios ir vertikalios elektroforezės aparatai, UV-VIS spektrofotometrai „Ultrospec 3100 Pro“ GE Nanovue Plus ir mikroplokštelių spektrofotometras „Biochrom Anthos Zenyth 340r“, kompiuteriai, taip pat automatinės ir elektroninės pipetės „ThermoScientific Cliptip“ bei „Eppendorf Research Plus“ ir kita pagalbinė įranga. Šalia laboratorijos įrengta specializuota edukacinė klasė.

Gyvybės mokslai yra labai brangūs. Biocheminiai reagentai kainuoja šimtus, o kartais ir tūkstančius eurų už vieną gramą, o mokslininkų naudojami prietaisai atsieina brangiau už prestižinių gamintojų automobilius. Tačiau lėšų šiame moksle tikrai netrūksta – pažangios valstybės bei verslo kompanijos investuoja į šią kryptį milijardus eurų, nes mato didele šių mokslų nešamą naudą ir potencialą ateičiai.

Laukiam Tavęs – nerkime kartu į ląstelės vidų!

Su 10 – 12 klasių  programa galima susipažinti čia – BIOCHEMIJOS PROGRAMA 2020-2021

Užsiregistruoti į būrelį galima mokslo metų pradžioje nuo rugpjūčio 5 iki spalio 1 dienos. Prioritetas suteikiamas moksleiviams iš Gamtos moklsų ekspertų būrelio. 

Pamokų pavyzdžiai:

Saugus ir sterilus darbas laboratorijoje

Laboratorino darbo taisyklės pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) nurodymus. Geroji praktika laboratorijoje. Sterilumas, sterilus darbas laminare.

Gebėjimai

 • Tinkamas pasiruošimas darbui 2 biosaugos lygio laboratorijoje.
 • Tinkamas darbas 2 saugos lygio laboratorijoje.
 • Pirmoji pagalba laboratorijoje.
 • Gebės atskirti gerą laboratorinę praktiką nuo blogos.
 • Gebės steriliai dirbti laminare.

Praktinė dalis

Teorinis veiksmų plano kūrimas galimų situacijų 2 saugos lygio laboratorijoje valdymui. Sterilaus darbo laminare praktika.

Eskursijos nuotrauka

Pipetavimas

Supažindinimas su pipetėmis, praktikuojama jomis naudotis.

Gebėjimai

 • Elektroninių, automatinių ir rankinių pipečių naudojimas.
 • Medžiagų tūrių matavimas bei svėrimas.
 • Mėginio pilstymas į agarozės gelio šulinėlius.

Praktinė dalis

 • Rankinėmis bei automatinėmis (mechaninėmis, elektroninėmis, daugiakanalinėmis) pipetėmis matuos pasirinktus tūrius, juos svers, skaičiuos paklaidas.
 • Paruoštame agarozės gelyje teisingas meginio pilstymas į šulinėlius.
Eskursijos nuotrauka

DNR struktūra

Aptariama, kas yra DNR, jos sudėtis, funkcijos, vieta ląstelėje.

Supažindinama su DNR tyrimais ir panaudojimu.

Gebėjimai

 • Suvokimas, kas yra DNR, kokia jos sudėtis ir funkcijos.
 • Gebės DNR išskirti iš vaisių ir seilių.

Praktinė dalis

 • Praktikos darbas „DNR išskyrimas iš vaisiaus ir seilių” naudojant pasigamintą lizavimo tirpalą bei kinazę.
Eskursijos nuotrauka

DNR išskyrimo ir gryninimo metodai

DNR funkcijos bei vaidmuo. DNR išskyrimo metodai. DNR išskyrimo rinkiniai ThermoScientific  Genomic Purification Kit, Quick-DNATM Miniprep Plus Kit.

Gebėjimai

 • Gebės išskirti DNR iš seilių, kraujo, audinio, plauko, mikroorganizmų.
 • Mokės DNR išskyrimo metodu jų skirtumus.

Praktinė dalis

 • DNR išskyrimas iš plauko Chelex dervų pagalba
 • DNR išskyrimas iš kraujo, naudojant ThermoScientific Genomic Purification Kit rinkinį.
 • DNR išskyrimas iš bakterijų/audinių naudojant  Quick-DNATM Miniprep Plus Kit.
Eskursijos nuotrauka

PGR metodas ir jo principai

Aptariamas PGR metodas, jo veikimo principas. Supažindinama su PGR reakcijai reikalinga aparatūra.

Gebėjimai

 • Gebės paaiškinti, kaip veikia PGR.
 • Žinos būtinus komponentus DNR padauginimui.

Praktinė dalis

 • Atliekamas PGR programų kūrimas Termocikleryje.
Eskursijos nuotrauka

Elektroforezės metodas ir jo principai

Užsiėmimo metu bus aptarta elektroforezė, jos panaudojimas, veikimo  principas, supažindinta su elektroforezės aparatu, praktikuojamas šio metodo naudojimas.

Gebėjimai

 • Gebės paaiškinti, kas yra elektroforezė ir kaip ji veikia.
 • Surinkti ir paruošti elektroforezės aparatą darbui.
 • Atlikti elektroforezę.

Praktinė dalis

 • Praktikos darbas „Dažų elektroforezė“.
Eskursijos nuotrauka

Kriminalistika

Išskirtos įtariamųjų DNR STR (short tandem repeat) analizė PGR metodu.

Gebėjimai

 • Gebės paaiškinti, kaip iš DNR pagausintų STR mėginių galima nustatyti nusikaltėlį.
 • Gebės atlikti PGR.
 • Gebės atlikti po PGR gautos DNR elektroforezę.
 • Analizuoti elektroforezės metu gautus rezultatus.

Praktinė dalis

 • Praktikos darbas „Nusikaltėlio atpažinimas tiriant  įtariamųjų  DNR
Eskursijos nuotrauka

Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO)

Genetiškai modifikuotų maisto produktų nustatymas. Maisto produktų paruošimas PGR reakcijai.

Gebėjimai

 • Gebės paaiškinti, kas yra genetiškai modifikuoti organizmai.
 • Gebės paruošti maisto produktus (iš sojos ar kukurūzų) PGR reakcijai.
 • Patobulins PGR reakcijos atlikimo įgūdžius.
 • Patobulins elektroforezės atlikimo įgūdžius.
 • Gebės nustatyti ar maisto produktas (iš sojos ar kukurūzų) yra genetiškai modifikuotas.

Praktinė dalis

 • Bio-rad rinkinys GMO detection by PCR. DNR išskyrimas iš maisto produktu, PGR ir elektroforezės procesai.
Eskursijos nuotrauka

Optinė mikroskopija

Šviesaus, tamsaus lauko, fazinio kontrasto mikroskopija. Modernus optinis mikroskopas ir jo sudedamosios dalys. Mikroskopų objektyvai. Invertuotas mikroskopas. Mikroskopų kameros.

Gebėjimai

 • Mokės valdyti paprastą ir invertuotą mikroskopus.
 • Mokės parinkti objektyvą, žinos ką reiškia objektyvo žymuo.
 • Mokės stebėti paruoštą preparatą šviesiame ir tamsiame laukuose.
 • Mokės naudotis invertuotu mikroskopu bei fazės kontrasto objektyvais. Mokės atlikti mikroskopo kameros vaizdo įrašą.

Praktinė dalis

 • Mikroskopinių preparatų stebėjimas šviesiajame ir tamsiajame laukuose, in vitro kultūrų stebėjimas šviesaus lauko ir fazinio kontrasto metodais.
Eskursijos nuotrauka

Citogenetika

Periferinio kraujo leukocitų kultivavimas in vitro bei chromosomų mikropreparato ruošimas. Chromosomų mikropreparato dažymas Giemza dažais ir jo analizavimas. 

Gebėjimai

 • Gebės paruošti terpę periferinio kraujo leukocitų kultivavimui.
 • Paruošti chromosomų mikropreparatą.
 • Gebės paruoštą mikropreparatą nudažyti Giemza dažais.
 • Analizuoti chromosomų mikropreparatą

Praktinė dalis

 • Chromosomų mikropreparato ruošimas iš periferio kraujo leukocitų. Chromosomų mikropreparato analizė mikroskopu.
Eskursijos nuotrauka

Genų inžinerija

Restriktazės fermentas ir jo vaidmuo genų inžinerijoje. Senėjimo procesas ir telomerų ilgiai, kiti senėjimo procesą lemiantys veiksniai. Vėžinės ląstelės, kaip jos susidaro, kokią įtaką turi telomerų sutrumpėjimas vežio patogenezėje. 

Gebėjimai

 • Gebės karpyti DNR molekule restrikcijos metodu
 • Gebės nustatyti genų polimorfizmus

Praktinė dalis

 • Laktozės netoleravimo nustatymas genų inžinerijos metodais
 • TERT polimorfizmo nustatymas

 

Eskursijos nuotrauka

Eukariotinės ląstelės ir jų draugai

Supažindinama su eukariotinių ląstelių požymiais ir savybėmis, mokoma atpažinti ir atskirti nuo kitų terpėje esančių darinių. Supažindama su ląstelių auginimo terpėmis ir DMEM terpe, reikalinga CHO ląstelėms kultivuoti paruošimu.

Gebėjimai

 • Gebės atskirti skirtingų tipų ląsteles ir jos dalis.
 • Gebės teisingai naudotis terpės paruošimui reikalingais indais, pipetėmis, reagentais.
 • Gebės paruošti terpę CHO ląstelių auginimui.
 • Įgys praktinių žinių dirbant laminare.

Praktinė dalis

 • Ląstelių ir jos dalių atpažinimas atliekant testus ar užduotis. CHO ląstelių terpės paruošimas laminare
Eskursijos nuotrauka

Ląstelių kultivavimas, auginimas, skaičiavimas

Supažindinama su imobilizuotų kultūrinių ląstelių dauginimu, persodinimu. Medžiagų toksiškumo tyrimai ląstelių linijose.

Gebėjimai

 • Patobulins darbo laminare įgūdžius.
 • Gebės persodinti CHO ląsteles į tinkamą terpę.
 • Gebės sistemiškai fiksuoti mokslinio tyrimo medžiagą
 • Gebės kritiškai vertinti auginamų ląstelių būklę.
 • Gebės nustatyti tikslų ląstelių skaičių apibrėžtame plote ir gyvybingumą.

Praktinė dalis

Stebimi ir fiksuojami ląstelių kiekio ir dydžio pokyčiai, pritaikomos įgytos žinios apie sveikų ir užkrėstų ląstelių morfologinius požymius. Ląstelių stebėjimas mikroskopu, analizė ir duomenų fiksavimas esant skirtingam terpių kiekiui. Gyvų ląstelių skaičiaus nustatymas 1 ml ląstelių suspensijos tripano mėlio testu ir gyvybingumo vertinimas.

Eskursijos nuotrauka

Baltymai, imunologija.

Baltymai, baltymų sudėtis ir struktūra, baltymų vaidmuo organizme. Baltymų tyrimo metodai. Imunologijos sąvoka, antigenai ir antikūnai bei kaip jie sąveikauja, kokia jų funkcija. Kokie baltymai randami kraujyje, kuo skiriasi ir kokia jų svarba organizmui. Aptarsime antikūnų rūšis, nustatymo būdus, antikūnų panaudojimo galimybes medicinoje, vaistų gamyboje.
Aiškinsimės, kaip veikia antikūnų ir antigenų nustatymo mėginyje metodas ELISA.

Gebėjimai

 • Gebės paaiškinti baltymų vaidmenį bei žinos pagrindinius tyrimo metodus
 • Gebės paaiškinti, kas yra antigenai ir antikūnai, kaip jie sąveikauja ir kodėl yra svarbūs organizmui.
 • Gebės paaiškinti, kaip antigenai ir antikūnai gali lemti kraujo grupes.
 • Gebės nustatyti kraujo grupes, paaiškinti, kas nutinka, kai perpilamas ne tos grupės kraujas.
 • Gebės papasakoti, kokiose srityse gali būti pritaikyti antikūnai.
 • Gebės paaiškinti, kaip veikia ELISA metodas.

Praktinė dalis

 • Baltymų koncentracijos pieno produktose nustatymas Bradfordo metodu.
 • Kraujo grupės nustatymas 3 metodais.
 • ELISA testas
Eskursijos nuotrauka

Bioetika

Aptarsime su kokiomis bioetikos problemomis susiduriama atliekant ląstelių bei DNR mokslinius tyrimus.

Gebėjimai

 • Gebės analizuoti šiuolaikines bioetikos problemas.
 • Gebės diskutuoti apie moksliniuose tyrimuose iškylančias bioetikos problemas.

Praktinė dalis

 • Seminaras „Mokslas ir bioetika“.
Eskursijos nuotrauka

 

Darbo laikas

Dirbame 25 valandas per dieną 8 dienas per savaitę laisvu grafiku 😉

EDUKACIJŲ CENTRAS:

Dėl edukacijų moksleiviams skambinti telefonais +370 655 66550 arba  370 699 22536

Jei neatsiliepiam – labai prašome SMS arba el. paštu mokykla@septintasfortas.lt

Visą parą mus rasite Online Facebuke – https://www.facebook.com/kaunotvirtove/

Muziejaus lankymas:

Dėl apsilankymo muziejaus ekspozicijoje ir ekskursijų grupėms kreptis tel. +370 655 66 550 arba el. paštu info@septintasfortas.lt

Vasaros metu ekskursijų nevedame.

 

Steam School Label

© 2021 septintasfortas.lt
Orlov Visual Agency logo